بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شهرستان اسلام‌آبادغرب در رابطه با محکومیت معلم آزاده رسول بداقی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان شهرستان اسلام آباد غرب 

تاریخ صدور: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

به نام ایزد یکتا، یگانه ای تا نخواهد نشود و گر مقدر کند آن شود که اراده ی اوست. بار دیگر تیغ تیز مدعیان مدافع حاکمیت بر خلاف حقی که قانون به شهروندان در راه دادخواهی و حق طلبی و اعاده حق و اجرای قانون داده شده است به چرخش در آمد، تا آزادی آزاده ای را از او بستاند و در تکرار تاریخ آزادگی و رادی به بند کشیده شود. و نمادی از جریان مطالبه گری و قانون خواهی و قانون گرایی در محکمه ای فرمایشی و نمایشی به اتهاماتی واهی به مجازاتی محکوم شود که در منظر هیچ دادگاه صالح و هیچ حقوقدان منصفی قابل پذیرش و لایق توجیه نیست.
رسول بداقی معلم آزاده ای که در راه احقاق حق جامعه فرهنگیان و اعتراض به نابسامانی وضعیت اسف بار آموزش و پرورش این کشور مدت هفت سال
در محبس گرفتار بوده واخیرا با رأی ناعادلانه ای که ریشه در خصومت با جریان روشنگری و حق طلبی و حق خواهی جامعه بزرگ فرهنگیان این مرز و بوم دارد، به حبسی چند ساله و دوری از موطن خویش محکوم شده اند.
انجمن صنفی فرهنگیان شهرستان اسلام آبادغرب ضمن محکوم نمودن این امر، همراه و همگام با کانون های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و هم‌نوا بارسول بداغی ‌ودیگر معلمین آزاده و آزاد اندیش این دیار سرفراز ، خواهان آزادی بی قید و شرط این معلم شریف و عزتمند و سایر معلمان در بند بوده و از مجریان قانون اجرای دقیق اصول قانون اساسی را خواستار است.

انجمن صنفی فرهنگیان شهرستان اسلام آباد غرب
۱۴۰۰/۱/۲۷

منبع

تصویر بیانیه