بیانیه‌ انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه در حمایت از آزادی بدون قید و شرط دکتر شهریار نادری

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

تاریخ صدور: ۴ تیر ۱۴۰۱

در طبیعت آنچه زاده می شود باید بمیرد.
در اندیشه انسان آنچه که زاده می شود، دیگر هرگز نمی میرد.
دکتر نادری فعال صنفی، دبیر فیزیک مدارس ناحیه دو کرمانشاه، عضو شورای عالی آموزش وپرورش، صدای بی صدایان، صدای کمپین های پر شور فرهنگیان، مدافع حاکمیت قانون، تاکید کننده بر اصول ۲۶ ، ۲۷ ، ۱۵ ، ۳۰ قانون اساسی.
دکتر نادری مدافع اصل ۱۵ قانون اساسی که بر تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس تآکید دارد، است.
دکتر نادری مدافع اصل سی قانون اساسی است که این اصل دولت را موظف به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه ی دانش آموزان می کند.
دکتر نادری بر اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی تاکید دارد، که عضویت در انجمن های صنفی و تجمع بدون حمل سلاح را حق قانونی شهروندان می داند.

دکتر نادری برای حق داشتن تشکل مستقل، جهت پیگیری مطالبات به حق معلمان و دانش آموزان کشور تلاش می کند.
ربایندگان دکتر شهریار نادری بدانند، که به علت عدم پایبندی به قانون کشور، در حقیقت قانون اساسی را ربوده اند.
اولیا دانش آموزان، دانش آموزان، فرهنگیان (شاغل و بازنشسته) که دکتر نادری در قلوب آن ها جای دارد، از نیروهای امنیتی می پرسند، شما که خود را مدافع قانون می دانید، چرا مدافع واقعی قانون را به بند کشیده اید ؟

به براستی کارگزاران صدا و سیما که به دلسوز ترین معلمان ایران اتهام ناروای جاسوسی زده اند، را هم به بند کشیده اید؟

در خاتمه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه خواهان آزادی بی قید و شرط دکتر شهریار نادری و تمام فعالین صنفی دربند می باشد.

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

۴ تیر ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه