بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت آزادی سوران لطفی

تاریخ صدور بیانیه: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

یک ساعت آزاده زیستن، برتر از
صد سال برده زیستن است.
وچه زیبا کاک سوران عزیز
این برتر زیستن را از یک ساعت به یک عمر آزاده زیستن برای ارزش های انسانی زندگی تبدیل کرد.
کاک سوران تو و دوستان دربندت با ایستادگی در شرایط سخت ، نشان دادید.
اهمیت پایبند ی وتعهد ،به ارزش های انسانی را
شما ویاران دربند نماد تشکل فرهنگیان( شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان) بوده و خواهید بود.
شما ویاران دربند نمادقدرت شورای هماهنگی هستید.
وبا ایستادگی خود نشان دادید که جنبش فرهنگیان ایران خاموش شدنی نیست .
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه آزادی کاک سوران لطفی را به جامعه معلمی ایران وخانواده گرانقدر ایشان شاد باش می گوید.
با امید به آزادی دیگر یاران زندانی و خستگی ناپذیر

“انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته

۱۴۰۱/۵/۲۷

منبع

تصویر بیانیه