بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه در محکومیت بازداشت مجدّد محمد حبیبی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

تاریخ صدور: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
  
به نام خداوند جان و خرد

[محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران باز داشت شد.]
این تنها یک نمونه از اخبار بازداشت و در بند کشیدن هر روزه پیام‌آوران روشنگری و صداقت در کویر تاریکی و دروغ است که به وقوع می پیوندد، و ابهامات و سوالات زیادی برای شنوندگان و افراد جامعه ایجاد می‌کند.؟؟

مگر محمد حبیبی و دیگر فعالان صنفی چه خطا و خیانتی مرتکب شده‌اند که در فواصل کوتاه باز داشت و در‌ زندان حبس می‌شوند؟؟
تنها گناه حبیبی و دیگر مطالبه‌گران فرهنگی در بند، آگاهی‌بخشی و روشنگری به دانش‌آموزان و اولیای آنهاست،
حبیبی و دیگر مطالبه‌گران خواهان اجرای اصول مُسَلّم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و…. توسط هئیت دولت و نظارت نمایندگان مجلس هستند.
با کمال تأسف نه تنهابه قوانین عمل نمی‌کنند، بلکه معترضین به مسئولین بی‌کفایت و قانون‌گریز رانیز با اتهامات واهی و غیرمنطقی با پرونده‌سازی نهایتا به زندان محکوم می‌نمایند.

“حبس نور و روشنگری در زندان ماندگار نیست”

لذا این انجمن قاطعانه اعلام می‌دارد‌:
اگر بدون قید و شرط ایشان و دیگر معلمان در بند را آزاد ننمایید،
ناقوس نا عدالتی و شکست حتمی را برای حاکمیت به صدا در آورده‌اید.
((جای معلم زندان نیست))

“انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه”
     ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

منبع

تصویر بیانیه