بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت آزادی اسطوره صبر و نماد مقاومت زاگرس نشینان کاک سوران اسکندرلطفی

یک ساعت آزاده زیستن، برتر از صد سال برده زیستن است.
و چه زیبا کاک سوران عزیز
این برتر زیستن را از یک ساعت به یک عمر آزاده زیستن برای ارزش های انسانی زندگی تبدیل کرد.
کاک سوران تو و دوستان دربندت با ایستادگی در شرایط سخت، نشان دادید.
اهمیت پایبندی و تعهد، به ارزش های انسانی را شما و یاران دربند نماد تشکل فرهنگیان ( شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان) بوده و خواهید بود.
شما و یاران دربند نماد قدرت شورای هماهنگی هستید.
و با ایستادگی خود نشان دادید که جنبش فرهنگیان ایران خاموش شدنی نیست.
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه آزادی کاک سوران لطفی را به جامعه معلمی ایران و خانواده گرانقدر ایشان شاد باش می گوید.
با امید به آزادی دیگر یاران زندانی و خستگی ناپذیر.

“انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه “
۱۴۰۱/۵/۲۷

منبع