بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در حمایت از جعفر ابراهیمی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

تاریخ صدور: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲


بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در حمایت از جعفر ابراهیمی

“ما در مقابل فرستادن جان‌های شریف و آزاده‌مان به قربانگاه، سکوت نخواهیم کرد”

نظر به وخامت وضعیت جسمانی جعفر ابراهیمی،عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی معلمان ایران؛ همچنین تشدیدبیماری التهاب روده او از زمان بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱  به علت بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی و ابتلا به بیماری دیابت در زندان-که در صورت ادامه این روند و عدم رسیدگی در معرض خطر جدی تاری دید و در پی آن از دست دادن بینایی چشمانش قرار می‌گیرد-لذا ضمن محکوم نمودن رفتارهای ظالمانه ،غیرانسانی و فراقانونی اعمال شده علیه این فعال صنفی ، خواهان  پایان دادن به بی اطلاعی از وضعیت  ایشان ، همچنین رسیدگی فوری  پزشکی به وضعیت جسمانی جعفر ابراهیمی و فرستادن او به مراکز درمانی تخصصی  هستیم.
از آنجائیکه تبعید جعفر ابراهیمی به زندان قزل‌حصار، جان این فعال صنفی معلمان را بیشتر از پیش به خطر انداخته است ،انتظار میرود با آزادی فوری ایشان از بروز حوادث ناگوار بعدی پیشگیری شود

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

منبع
تصویر بیانیه