بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در حمایت از فراخوان اعتراضی مطالبه گری ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

تاریخ صدور: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

عدالت و امنیت دو واژه در هم تنیده هستند که اگر در پرتو قانون گرایی تمام افراد جامعه بویژه مسئولین درست پیاده گردند, حاصلش آرامش و اعتماد و در نهایت بهبود اوضاع و پیشرفت همه جانبه خواهد بود.

امروزه جامعه ما بیشترین رنج و آسیب را از بی توجهی گاه و بیگاه مجریان قانون به سر قانون میبرد.
آنجا که #قانون_اساسی میثاق نامه ملی ما مردم ایران زمین به مصلحت فرد یا گروهی رنگ منفعت طلبی بگیرد، حریم قانون و در پی آن حرمت افراد شکسته میشود.

یکی از اقشار جامعه که طی سالیان گذشته قربانی بی توجهی کاربدستان و قانون گذاران گشته است, فرهنگیان مصیبت زده هستند. آنها که بواسطه نقش و اثر بخشی شان در جامعه از طرفی و حساسیت شغلی شان از طرف دیگر, شایسته تقدیر و سپاسند, درد و زخم نگاه تند دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را ازسویی و بدعهدی های دولت و مجلس را از سوی دیگر بر پیکر خود احساس میکنند.

آنجا که صحبت از مطالبه ای هست, معقول و معمول آنست که بدهکاران پاسخگو باشند و در صورت بی توجهی به قوانین مصوب بازخواست شوند, اما از مدتها پیش ما معلمان که از ظلم و تبعیض و قانون گریزی مسئولین در رنجیم و معترض, قربانی مجریان و ناظران قانون نیز هستیم.
آنها نه تنها پاسخ مطالبات برحق ما را نداده بلکه گاها با شلاق و باتوم و هتاکی به ساحت معلمی و بازداشت و زندانی کردن تعداد زیادی از کنشگران راستین صنفی, جواب معکوس نیز داده اند.
آنقدر در رسانه ها از افزایش های گوناگون و تسهیلات و رفاهیات گوناگون برای معلمان سخن رانده اند که حال دیگر شهروندان نسبت به معلمان برهم خورده و برعکس در عمل آنقدر کاری نکرده و مصوبات مختلف را در گنجه های بایگانی انباشته کرده اند بی آنکه به یکی از هزاران وعده وفاکنند, و با اینهمه قول دروغ حال معلمان نیز به کلی پریشان ساخته اند تا انجا که در تلاطم وحشتناک زندگی و فشارهای مالی و روحی ,معلم را بی پناه رها کرده اند.

شورایهماهنگیتشکلهایصنفیفرهنگیان_ایران بار دیگر برای رساندن فریاد تظلم خواهی معلمان به مسئولین بی درد و اعتراض به وضعیت نابسامان آموزشی کشور و همچنین حمایت از معلمان صنفی بازداشتی و زندانی در سطح کشور فراخوان تجمعی اعتراضی را در ادارات آموزش و پرورش برای ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده است.

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی با #پروانه_فعالیت۳۱۰۲/۲/۴۲/الف ثبت در وزارت کشور , عضوی از شورای هماهنگی, از خواسته های برحق فرهنگیان حمایت قاطع کرده و از همکاران فرهنگی انتظار دارد برای رساندن صدای اعتراض خویش در تجمع پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه به استناد اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی شرکت نمایند.
(اصل ۲۷ قانون اساسی: برپایی تجمعات و راهپیمایی ها اعتراضی بدون حمل سلاح , به شرط اینکه خلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است.)

ما از تمامی مسئولین بویژه نیروهای اطلاعاتی امنیتی و همچنین دستگاه قضایی در سطح کشور و استان انتظار داریم بدون تحلیل و تصورهای جانبی ناصواب, از حقوق تضییع شده فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش دفاع کنند و یقین داشته باشند که جامعه فرهنگی و در راس آنها تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران فقط و فقط پیگیر مسائل حقوقی خویش و همچنین موضوعات مرتبط با آموزش فرزندان ایران زمین میباشند ولاغیر.

هرگونه اتهام و برچسبی غیر از مسائل صنفی اموزش و پرورش دروغ و غیر واقعی میباشد.

وعده گاه فرهنگیان در خراسان شمالی ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ :

بجنورد: اداره کل آموزش و پرورش
شهرستان های استان: ادارات آموزش و پرورش

دست در دست هم, میهن خویش را کنیم آباد.

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

منبع

تصویر بیانیه