بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب در رابطه با درگذشت مهسا امینی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

تاریخ صدور: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن
بلبل سرگشته ز کنج قفس در آ
نغمه آزادی نوع بشر سرا

باز نقطه‌ی پایانی گذاشته شد بر آغازی دیگر.
مرگ و بدرود زندگی مهر بانویی، زایش ترنم زیبای آزادی خواهی و عدالت طلبی را به ارمغان آورد.
بار دیگر کوته بینان متحجری که از درک راستین دین عاجز و خدا را در میان گریه و غم و اندوه مردم می جویند، گلی از شقایق زار دیار سرفراز غرب را پرپر نمودند و ژیان ژینا را در میان خاک های سرد و سیاه جور مدفون ساختند.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب همسو و همصدا با مردم شریف و ارجمند ایران ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانواده روانشاد مهسا(ژینا) امینی و مردم سرافراز کردستان اینگونه بر خوردها و رفتارها را محکوم نموده و خواستار اجرای صحیح قانون و برخورد با آمران این امر شنیع و غیر قانونی از جانب مراجع قضایی می باشد.

#انجمن_صنفی_فرهنگیان_اسلام_آباد_غرب
بیست و هفتم شهریور ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه