بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب در حمایت از بیانیه و فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آبادغرب

تاریخ صدور: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

به نام خدا دادار دادگر بی همتا

خواهران و برادران فرهیخته فرهنگی بازنشسته و شاغل، اولیا شریف و اندیشمند و قدر شناس و دانش آموزان دانش اندوز دانش آگاه.
معلمان خداوندگاران اندیشه و علم و ادب و پیشگامان توسعه و ترقی همه جانبه یک ملت اند، که بالندگی و شکوفایی و رفاه کشور وابسته به تلاش و از خود گذشتگی راستین آنهاست.
چند صباحی است که معلمان سرزمین ایران سرفراز، در جهت رفع نابسامانی های شدید آموزشی و پرورشی که حاصل تفکرات بدمدیریتی و بی مدیریتی متولیان امر و نگاه تبعیض آمیز حاکمیت به مقوله آموزش و تربیت فرزندان این آب و خاک می باشد، دست به تحصنات و تجمعات کاملا صنفی و مسالمت آمیز زده اند تا بتوانند اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی را که مطالبه عامه ملت شریف ایران است را توسط دولت ساری و جاری سازند، اما در این راه نه تنها دولت و مسوولین به این مطالبات کاملا قانونی و شرعی وقعی ننهاده بلکه با خشونت و توهین و تحقیر با این حرکت اصلاح گرایانه برخورد نموده است.
حال با توجه به در پیش بودن گرامیداشت روز معلم، به پاس ارج نهادن به مقام والای معلمان، انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب، همسو با کانون های صنفی سراسر کشور از تمامی معلمان سرفراز و پر افتخار، اولیا گرامی دانش آموزان و دانش آموزان گرامی انتظار دارد تا همدوش معلمان بازنشسته و شاغل مطالبه گر جهت مطالبه آنچه حق مسلم و انکار ناپذیر همگان است در تجمع روز یکشنبه 1401/2/11 رأس ساعت 10صبح در مقابل ادارات آموزش و پرورش این بار حضوری شایسته و چشمگیر داشته باشید.

با سپاس از حضور گرم و قانونمند شما بزرگواران فرهنگی شاغل وبازنشسته.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

منبع

تصویر بیانیه