بیانیه اعتراضی انجمن‌های صنفی فرهنگیان کرمانشاه، اسلام آباد غرب و هرسین، نسبت به اخراج و انفصال از خدمت فعالین صنفی و اساتید دانشگاهها

تشکل صادر کننده: انجمن‌های صنفی فرهنگیان کرمانشاه، اسلام آباد غرب و هرسین

تاریخ صدور: ۹ شهریور ۱۴۰۲


بیانیه اعتراضی
#انجمن‌های_صنفی_فرهنگیان_کرمانشاه، #اسلام_آباد_غرب و #هرسین، نسبت به اخراج و انفصال از خدمت فعالین صنفی و اساتید دانشگاهها

در طی سالهای گذشته و همچنین سالهای اخیر، معلمین این کشور در بدترین و بغرنج ترین شرایط اقتصادی و محرومیت، جنگ و آوارگی تحمیلی و اِعمال وضعیت‌های نابسامان و تحقیرآمیز دولتهای متوالی، هیچگاه نسبت به آموزش و امر تحصیل دانش‌آموزان کوتاهی و تسامح نداشته اند و در بحبوحه و روند ریزش ارزشهای اجتماعی و فرو مُردن انسانیت در رکاب آموزشهای سود محور سرمایه، این معلمان بودند، که با نادیده انگاشتن نیازهای مادی و اجتماعی در تعامل و گفتگوی دائمی و دلسوزانه با اولیای دانش‌آموزان، نهایت همدلی و همفکری در زمینه‌ی پیشرفت آنها را فراهم می‌ساختند.

معلمان در جلوگیری از اثرات تخریبی بحرانهای داخلی فارغ از هر نوع وابستگی قومی و با شرکت متحدانه در جنگ و دفاع از کشور، همگام و همراه با سایر مردم، عملکرد و نقش بارز و چشمگیری داشته‌اند و اولین کسانی بودند، که بعد از پایان جنگ هشت ساله، خطر کالایی شدن و طبقاتی کردن آموزش و تفکیک تضعیفی مدارس، در راستای انحطاط و مضمحل ساختن اهداف و نُرمهای تفهیم شده‌ی جهان آموزش را با اشراف و آگاهی علمی خود به کرات و به گونه‌ای مسئولانه مورد تاکید قرار دادند.

آموزگاران هر نوع تنزل و کاستی و بی‌مبالاتی در شأن و منزلت فرهنگیان و تقلیل دادن جایگاه معلمان به اعضای مازاد و غیرضروری یک تشکیلات آموزشی و فرهنگی، که بود و نبود آنها چندان حائز اهمیت نیست، نوعی شلیک جمعی و عامدانه‌ی دولت به پاهای زخمی علم و اندیشه و علیل و ناکارآمد ساختن جوانان خلاق در دستیابی و تلاش در جهت توسعه و پیشرفت کشور و ارتقاء دانش بشری است.

تنها راه نجات تن بیمار و از هم گسیخته‌ی آموزش و پرورش، تحسین و تمجید و کاربست نگرش و انتقادات معلمین و اساتید منتقد و وظیفه شناس مدارس و دانشگاههاست، که بنابر تعهد انسانی و همت والای خود می‌خواهند آموزشهای پایه‌ای و عالی را بر طبق اصول و فرامین مندرج در قانون اساسی، عملیاتی و مورد بهره برداری قرار دهند و با نقد و نظرات پیشرو خود آموزش را از هر نوع جزم‌اندیشی و ایدئولوژی‌سازی و انحرافات ساختاری، که موجب پسرفت و عقب‌ماندگی فرهنگی و اجتماعی می‌شود نجات دهند.

پیامد سیاستهای بدسگال و مخرب و ویرانگر آموزشی و به انزوا کشاندن تحصیلات پایه‌ای و دانشگاهی، موجبات بازداشت، اخراج و انفصال از خدمت معلمان، اساتید دانشگاهها و کارگران را فراهم می‌سازد و همچنین، فرهنگیان معترض وضع موجود را از مزایای حقوقی پرداخت شده به سایر همکاران خود محروم می‌نماید.

ما انجمن‌های صنفی فرهنگیان کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب و هرسین، تعرض همه جانبه‌ی دولت به معیشت، زندگی و وظیفه ی خطیر و ارزشمند معلمین و اساتید دانشگاهها، که با اخراج و انفصال از خدمت این سرمایه‌های ملی در کمال ظلم و بی‌عدالتی محقق می‌شود، محکوم می‌نمائیم و خواستار پایان دادن به تهدید و تعدی و هتک حرمت این انسانهای گرانقدر و مؤثر در امر تعلیم و تربیت و آموزش عالی نسل نوین و نسل پُرتکاپوی فردای کشور و همچنین خواهان لغو و بی‌اثر نمودن کلیه‌ی احکام ظالمانه بر ضد همکاران فرهنگی و دانشگاهی هستیم.

_انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته‌ی کرمانشاه
_انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب
_انجمن صنفی فرهنگیان هرسین

۱۴۰۲/۶/۹

منبع

تصویر بیانیه