بیانیه‌ی کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس کردستان، به مناسبت آزادی چهار عضو انجمن صنفی معلمان دیواندره

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس کردستان

تاریخ صدور: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

همکاران گرانقدر و عزیز
#امید شاه‌محمدی
#پرویز احسنی
#کاوه محمد زاده
#هیوا قریشی
آزادی تان را شادباش می گوییم.

نام گرامی تان درس زندگی و آزادگی و صفحه ای از کتاب درسی ما به آیندگان، به فرزندان و دانش آموزان خواهد شد!

بچه ها گوش کنید:
این نام ها را خوب به خاطر بسپارید.
“هیوا” مترادف کُردیِِ “امید” است.
“امید” رمز مانایی و مایه و سرمایه ی زندگی!
“پرویز” همان پیروز است و پیروزی، مترادفِ منصور! منصورِحلاج. همو که اسرار هویدا می کرد و سر بر سرِ دار کرد!
“کاوه”از پهلوان اسطوره ای ایرانیان در شاهنامه.
همو که پیش بند آهنگری اش درفشِ کاویانی یا کیانی شد.
درفش کاوه، نماد جنبش ملی ایرانیان، میهن پرستی و نماد ستیز با ظلم و بیداد!
آری، این نام های گرامی مصادیق بارزی از هویت فرهنگی و تاریخی ما بوده اند، هیچگاه آنان را فراموش نکنید.

ما به عنوان کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس در کردستان یاد و نام این همکاران گرانقدر دیواندره را در عرصه ی مطالبه گری و عدالت طلبی فراموش نخواهیم کرد.و آزادی شان را به جامعه ی فرهنگیان حق طلبِ کشور و به ویژه خانواده و فرزندان چشم انتظارشان شادباش می گوییم.

در این فرصت همکاران آزاده ی دربند دیگرمان #محمد حبیبی،#جعفر ابراهیمی،#رسول بداغی، #اسماعیل عبدی و# مهدی فتحی که در پنجمین ماه بازداشت غیر قانونی هستند یادآوری می کنیم. همچنان همراه خانواده های گرانقدرشان چشم به راه رهایی و آزادیشان هستیم.

کانون صنفی فرهنگیان بیجارگروس-کردستان
۱۳شهریور ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه