بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در آستانه بازگشایی مدارس، شهریور ۱۴۰۰

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

ملت بزرگ ایران ، همکاران عزیز

 همان‌طور که روشن است جهان بعد ازکرونابحرانهای گوناگونی راپشت سرنهاده ویاسپری می کند.

 امامردم ایران بحران‌های بزرگتر و فاجعە‌بارتری را به خاطر سیاست‌های غلط حاکمیتی تحمل می‌کند.

با ورود کرونا، آموزش دچار مشکلات عدیده شد. به خاطر نبود امکانات و زیرساخت‌های ضروری برای معلمان و دانشجویان و کیفیت پایین اپلیکیشن شاد،حدود ۳۰ درصد ازدانش‌آموزان ترک تحصیل کردەاند.
حال که وزارت آ.پ و ستادملی‌ مبارزە با کرونا تصمیم گرفته‌اند که آموزش به صورت مجازی باشد، وظیفه حاکمیت این است که زیرساخت‌های ضروری از جمله گوشی هوشمند و اینترنت رایگان را برای دانش‌آموزان و معلمان فراهم کند.

یاد آوری می شود، در هرمقطعی ازسال اگرقراربربازگشایی مدارس باشد،بایدهمه ی معلمان ودانش‌آموزان بالای ۱۲ سال واکسینه شوند. بازگشایی مدارس بدون توجه به تزریق واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی ، واگذاری هرمیزونیمکت فقط برای یک دانش آموز،تامین وتوزیع روزانه ماسک وموادضدعفونی کنندە برای دانش آموزان ومعلمان، منتهی به فاجعه خواهد شد.

 اما مشکل فرهنگیان صرفا معضلات آموزش مجازی نیست ، بلکه معلمان مانندسایر زحمتکشان با معضلات فراوان معیشتی روبرو هستندحقوق معلمان باتورم و گرانی افسارگسیخته هم خوانی ندارد. خط فقر رسمی دوازدە میلیون تومان است، درحالی که معلمان تازه استخدام سه و نیم میلیون بیشتر حقوق نمی‌گیرند، معلمان خریدخدمت با استثمار مضاعف روبرو هستند،حتی یک میلیون تومان نیزحقوق دریافت نمی کنند!

 معلمان نهضت سوادآموزی، پیش دبستانی وحق‌التدریس امنیت شغلی ندارند،با اینکه آموزش و پرورش با کمبود نیرو روبروست پذیرفته‌شدگان کارنامه‌سبز، با تجمعات فراوان هنوز نتوانسته‌اند به حق خود برسند.

 فرهنگیان بازنشسته نیزبا حقوق زیرخط فقر قادر به تامین معیشت وسلامت خود نیستند.
 این وضعیت ناگوار باعث شده‌ است طی یکسال گذشته معلمان ازبازنشستگان تاشاغلان و کارنامه‌سبزها بارها دست به تجمع بزنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعلام حمایت ازتمامی خواسته های معلمان، از اعتراضات صنفی و تجمعات پیش‌روی فرهنگیان حمایت می‌کند و اعلام می‌دارد :
۱. دولت ومجلس به جای مشخص کردن منابع پایداربە منظور اجرای نظام رتبه بندی برای شاغلان و همسان‌سازی بازنشستگان در طی سال‌های گذشته دست به وقت‌کشی زدند. به خصوص در یک سال گذشته نوبخت با افزایش ناقص وناعادلانه فوق‌العاده ‌ویژه به کمک تشکل‌های وابسته دولتی به معلمان ظلم آشکاری نمود. به طوری که جمع کثیری ازمعلمان جوان از افزایش حقوق محروم شدند. جلسات بدون حضور نمایندگان شورا وتشکل‌های صنفی برگزارشد چرا که هرگز نمایندگان شورای هماهنگی وکانون‌های‌صنفی پای هیچ مصوبه‌ای علیه معلمان را امضا نکرده و نخواهندکرد.

دولت ومجلس موظفند فوق‌العاده ویژه فرهنگیان رامانند سایرکارمندان ارگان‌های دولتی به صورت کامل وبدون تبعیض اجرانمایند که شامل تمام معلمان گردد.
۲. دولت ومجلس موظفند رتبه‌بندی بر مبنای هشتاد درصدحقوق هیات علمی دانشگاه رامصوب واز اول فروردین ۱۴۰۰ آن را اجرانمایند. مانسبت به تصویب ناقص رتبه‌بندی درجلسه سه‌شنبه، ۲۳ شهریور 1400 کمیسیون آموزش مجلس وحذف احتمالی هشتاد درصد هیات علمی هشدارمی‌دهیم و به رتبه‌ بندی ناقص تن نمی‌دهیم وهمراه بابدنه معلم می‌گوییم :
نه تسلیم نه سازش
رتبه بدون خواهش

۳. افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته بایدبرمبنای همسانسازی و مطابق باقانون مدیریت خدمات کشوری باشد،به طوری که حقوق این عزیزان به بالای خط فقر برسد.

مابه دولت ومجلس تاپایان شهریورفرصت می‌دهیم تا خواسته ‌های فوق رامحقق نمایددر غیراین صورت شورای هماهنگی طی فراخوانی برنامه‌های اعتراضی خودرا اعلام خواهدنمود وتاتحقق مطالبات به اعتراضات ادامه خواهد داد.

 درپایان شورای هماهنگی از فرهنگیان سراسر کشور درهمه‌ی استان‌ها و شهرستان‌ها انتظار دارد ، برای وادارکردن حاکمیت به اجرای نظام #رتبه‌بندی و #همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وسایر خواسته‌های قانونی خود، به طور گروهی به ریاست آموزش پرورش هرناحیه نامه نوشته و با امضای زنده،پیگیرخواسته‌های صنفی وبه حق خودازجملە تامین تجهیزات مناسب برای آموزش مجازی باشند.
دراین راستاشورای هماهنگی از همه‌ی فرهنگیان ستمدیده اعلام پشتیبانی نموده، وازفرهنگیان،با هرنامی درخواست می کند برای همبستگی هرچه بیشتر،به کانون‌ها و انجمن‌های صنفی شهرستان و استان خودبپیوندند،یابرای تشکیل صنف شهرستان خوداقدام نموده وبادبیرخانه شورای هماهنگی در تماس باشند.
…….
21 شهریور 1400
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

منبع

تصویر بیانیه