بیانیه‌ی انجمن فرهنگیان هرسین در حمایت از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

تشکل صادر کننده: انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔺 فرهنگیان فرهیخته، اولیای گران‌قدر، دانش‌آموزان گرامی

استحضار دارید،فرهنگیان شاغل و بازنشسته
با برگزاری تجمعات گسترده و پی در پی ، رایزنی‌های مختلف جهت عملی شدن مطالبات
قانونی شما از هیچ کوششی دریغ نکرده و
نخواهند کرد، اما علی رغم این فداکاری ها
قوای سه گانه به هیچ یک از این خواسته‌های
حق محور و قانونی شما اعتنایی نکرده اند.
_ آزادی معلمان دربند
_ لغواحکام ناعادلانه زندان، احضار و سرکوب
_ معطل گذاشتن قانون مدیریت خدمات کشوری
_ همسان سازی حقوق بازنشستگان
_ ممانعت از کالایی شدن آموزش
_ آموزش رایگان
_ بیمه کار آمد
_ اجرای کامل رتبه‌بندی و…
در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. و اراده‌ای برای حل این مسایل علی‌رغم
وعده‌های داده شده، دیده نشده است.

🔺 لذا ما فرهنگیان شاغل و بازنشسته در
روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ همگام با فرهنگیان سراسر کشور، در تجمع اعتراضی مطابق با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی شرکت کرده و تا رسیدن به این خواسته‌های قانونی از پای نخواهیم نشست.

🔺انجمن فرهنگیان هرسین
نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه