بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان(مریوان و سروآباد، دیواندره، سقز و زیویه، سنندج و کلاترزان) در حمایت از کمپین ١٠٠ هزار امضا برای آزادی معلمان دربند.

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

تاریخ صدور: ۲۲ تیر ۱۴۰۲

بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کوردستان(مریوان و سروآباد، دیواندره، سقز و زیویه، سنندج و کلاترزان) در حمایت از کمپین ١٠٠ هزار امضا برای آزادی معلمان دربند.

به نام خداوند جان و خرد

همکاران حق طلب، دانش‌آموزان عزیز و اولیای گرامی!

همچنانکه که مستحضرید سال‌هاست که عدالت آموزشی و توجه به آموزش با کیفیت در ایران به کما رفته و آموزش و پرورش در هیچ کدام از دولت‌ها جزو اولویت‌ نبوده و برنامه‌ریزی اکثر دولت‌ها جز خسران فایده‌ای برای آموزش و پرورش نداشته است، اصل ٣٠ قانون اساسی شعاری برای فریب مردم بوده و هرگز اجرا نشده است و فاصله طبقاتی در ایران خصوصاً در بُعد آموزش به حدی رسیده که یادآور اختلاف طبقاتی است کە در متون تاریخی از دوران حکومت ساسانیان برای ما نقل شدە است.  از طرف دیگر معیشت فرهنگیان  و پرداختن بە آن در تمام دول پیشرفتە  بە وظیفە ذاتی برای تمام احزاب و معیاری برای سنجش عملکرد  دولتهای برآمدە از آرای مردم  شدە، در کشور ما نیز در شعار وسیله‌ای برای رسیدن اربابان به قدرت در دولت و مجلس بوده است و همه آن‌ها هنگام تبلیغات زمان انتخابات طوری از بهبود معیشت فرهنگیان صحبت کرده‌اند که سایر کارمندان دولت به فرهنگیان غبطه می‌خورند اما در عمل تا کنون ثابت شدە جملگی آنها شعاری دروغین، بیش نبوده است، همه‌ی دولت‌های مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و چشم و گوششان را در برابر رنج و ستمی که بر  فرهنگیان و دانش‌آموزان روا داشتە شده، بسته‌اند. برای رفع این ستم های ناروا، فرهنگیان از تمام نقاط ایران صدای مطالبەگری صنفی خود را در قالب اصل٢٦و٢٧ قانون اساسی  بلند فریاد زدە و خواهند زد، باشد کە شنیدە شود و گرە از مشکلات دستگاە  آموزش و پرورش این کشور بگشایند. اما نە تنها شنیدە نشد بلکە تعدادی از فعالان صنفی که جرمشان تنها دفاع از حقوق پایمال شده‌ی فرهنگیان و دانش‌آموزان بوده و به صورت مسالمت‌آمیز و بر اساس اصول مصر٘حە قانون اساسی دست به اعتراض زدند از سوی دولت و نهادهای امنیتی با بی‌مهری روبرو شده و به جای شنیدن مطالباتشان و تلاش برای تحقق این خواستەها با پرونده‌سازی‌های ناروا به زندان محکوم شده و یا در انتظار حکم‌های ناعادلانە می‌باشند. حذف‌ رتبه‌بندی بر پایە گزارشات کذب و سلیقەای، بازنشستگی پیش از موعد همراە با کاهش طبقه، اخراج و تبعید نمونەهایی از این احکام ناعادلانە است.
این فعالان صنفی جان و مال و زندگی خود را فدای احقاق حقوق ما و فرزندان ما کرده‌اند و روا نیست ما نسبت به سرنوشت آن‌ها بی تفاوت باشیم. بر همین اساس “کمپین یکصد هزار امضا برای حمایت از معلمان زندانی” تشکیل گردیدە تا به ما یادآوری کند که همکاران خود را تنها نگذاریم و به مسئولین یادآوری نماید که اگر در آینده‌ی نزدیک مشکل معلمان زندانی و بە ناحق حکم خوردە حل نگردد فرهنگیان از تمام کنش‌ها و پتانسیل‌های قانونی موجود در حمایت از آنها استفاده خواهند کرد .
پیویستن به کمپین ١٠٠ هزار امضا برای حمایت از همکاران زندانی کم‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم بنابراین #انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان از همه‌ی فرهنگیان در تمام نقاط کشور و خصوصاً کوردستان تقاضا دارد به این کمپین پیویسته و با امضای خود ثابت کنند تا آزادی کامل همه‌ی همکاران در بند و رفع ظلم از دیگر معلمان بە ناحق محکوم و حذف رتبە بندی  شدە، از پای نخواهند ایستاد.

همکاران شریف، می توانید با مراجعه به لینک زیر، نام خود را به امضا کنندگان این کمپین حمایتی بیفزایید.

#انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان (مریوان و سروآباد، دیواندره، سقز و زیویه، سنندج و کلاترزان)
٢٢ تیرماه ١٤٠٢

#ما_خاموش_شدنی_نیستیم 
#ژن_ژیان_ئازادی

منبع

تصویر بیانیه