بیانه انجمن فرهنگیان هرسین به مناسبت روز جهانی کارگر


تشکل صادر کننده: انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور:۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

روز اول ماه می، این جشن جهانی، را به همه‌ی کارگران ایران شاد باش می‌گوییم. تردیدی نداریم که بشر برای فراروی از بربریتی که سرمایه‌سالاری و سیادت سود، کل جهان را بدان گرفتار کرده چاره‌ای ندارد جز آن که مسائل و مصائب کارگران را مسایل و مصایب خویش، آلام همه‌ی بشریت، بداند.

رنجی که بر کارگران می‌رود و ستمی که بدان‌ها روا داشته می‌شود زهری است که شهد زندگی را به کام همگان تلخ خواهد کرد. نابرابری در هر شکل آن محکوم و منفور است و برای برچیدن همه‌ی اشکال آن باید به سازماندهی روی آورد و خلاقانه مقاومت پیشه کرد.
ما ضمن اعلام همبستگی با کارگران شریف بر درستی و حقانیت خواسته‌ها و مطالبات به‌تعویق افتاده‌ی آنان تاکید می‌گذاریم و تحقق آن مطالبات را در راستای جامعه‌ای بهتر برای همگان، از هر نژاد و قوم و رنگ و خاستگاهی، می‌دانیم و در راه تحقق آنها با آنان می‌مانیم.

انجمن فرهنگیان هرسین

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه