بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدارس

چرا حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مدارس ممنوع است؟

آیا این ممنوعیت نیاز به وضع قوانین جدید دارد؟
منافع عالیه دانش‌اموزان چیست و چگونه باید این منافع را تامین کرد؟

جمعه ۲ دی ما در وبیناری با حضور کارشناس حقوقی به بررسی «ابعاد حقوقی حمله به مدارس» پرداختیم و در مورد این پرسشها گفتگو کردیم. در این وبینار همچنین حمله به مدرسه شاهد اردبیل را از منظر حقوقی واکاوی کردیم.

چکیده‌ی این وبینار را در این فایل می‌شنوید.