راهکارهایی برای کاهش آسیب ناشی از ضربه روانی تروما

 ضربه روانی تروما چیست و چگونه می‌توان با آسیبهای ناشی از آن روبرو شد و این آسیبها را به حداقل رساند؟ تاثیر روانی حوادث ماه‌های اخیر در اعتراضات سراسری و حمله به مدارس تا مسمویتهای عمدی دانش‌آموزان بر سلامت روانی جامعه و بویژه دانش‌آموزان و معلمان چه بوده است و چگونه می‌توان این تاثیرات را کاهش داد؟

جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ در کارگاهی به این موضوع مهم پرداختیم و تلاش کردیم موضوعات ذیل را به بحث و گفتگو بگذاریم:

  • اهمیت کاهش آسیب ناشی از ضربه‌ی روانی (تروما)
  • نحوه اثرگذاری تکنیک کاهنده‌ی آسیب ناشی از تروما
  • تمرین‌های روزانه‌ برای کاهش آسیب ناشی از تروما برای معلمان و دانش‌آوزان

 چکیده این کارگاه را در این فایل می‌شنوید.