انجمن فرهنگیان هرسین: سوران لطفی استقامت را برتر از بیستون معنا کرد

وقتی تمامی ساز و برگ یک قدرت در
صدد تشییع یک اراده جمعی بر آید،اخلاق و قانون را به تعلیق در آورد،و انسانهای شریفی از این اراده متشکل را ماه‌ها در انفرادی و زیر بازجویی های شکننده طولانی مدت قرار دهد و جز عجز، در برابر این تفکر داد محور عایدش نشود، مفاهیم کشته شده توسط این آپاراتوس بازنمایی می شوند، و شکوفایی، یک جامعه را فرا می گیرد.

آری، سوران لطفی همراه یاران خویش
رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، مسعود
نیکخواه، محمد حبیبی، شعبان محمدی،
« استقامت»، « راستی»، « دیگر خواهی»، «وفاداری» و « ایمان » را معنایی راستین بخشیدند و این اصول مومیایی شده توسط پول و تفنگ را به« انسان » هدیه دادند تا آزادی سرود خویش را دگر بار سر دهد.

سوران سرافراز، سور سواران رهایی را
گسترده.

این آزادی خجسته باد.

انجمن فرهنگیان هرسین

بیست و هشتم مردادماه ۱۴۰۱

منبع