انجمن صنفی فرهنگیان استان مرکزی، در حمایت از خواسته‌های همکاران شیراز ایرج رهنما و غلامرضا غلامی کندازی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان استان مرکزی
تاریخ صدور: ۱ بهمن ۱۴۰۲

مردم شریف ایران اولیا و دانش‌آموزان گرامی

ما آموزگاران کشور محنت‌زده ایران؛ برای رسیدن به خواسته‌های به‌حق خود؛ تمام راه‌های قانونی و موردتصویب و تایید خود نظام جمهوری اسلامی را طی کرده‌ایم؛ اما متاسفانه نه تنها منتج به نتیجه مطلوب نگردیده است بلکه در این راه دشوار با انواع و اقسام سنگ‌اندازی‌های حکومتی روبرو شده‌ایم؛ تا جاییکه حکومتیان حتی به قوانین مصرح خود در قانون اساسی و قوانین مدنی و حقوقی نیز پایبند نبوده‌اند و تلاش کرده‌اند، به روش‌های مختلف احکام، مدت زمان بازداشت، حصر و زندانی کردن همکاران بی‌گناه ما را که هدفی جز بیان خواسته‌های صنفی ما را نداشته‌اند طولانی نمایند؛ که در صورت تامین آن مطالبات، نیازهای اساسی دانش‌آموزان سراسر کشور از جمله آموزش فراگیر و رایگان برای همه محقق می‌شده است.

اما ناباورانه؛ شاهد مسدود شدن راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی برای رسیدن به آن مطالبات از طرف نهادهایی هستیم‌ که هرگونه امید برای آزادی همکاران را مبدل به یاس می‌کند. اکنون دو تن از همکاران با شرافت ما ایرج رهنما و اراده‌ای بر حبس غیرقانونی آنها نیز دیده می‌شود و نهایتا این عزیزان را مجبور کرده است که با اعتصاب غذای خشک جان شیرین خود را بابت پایان دادن به این احکام‌ ظالمانه به خاطر اندازند.

#انجمن_صنفی_فرهنگیان_استان_مرکزی، ضمن حمایت قاطعانه خود از این همکاران اعلام می‌دارد و از نهادهای حقوقی و دیگر انجمن‌های صنفی فرهنگیان کشور استدعا دارد تا دیر نشده است همت و تلاش خود را برای آزادی این بزرگواران مضاعف نموده تا هر چه سریعتر زمینه آزادی این تلاشگران عرصه مطالبه‌گری فراهم شود و قوه قضائیه به وظایف قانونی و شرعی خودش که مبین آزادی بی‌قیدو‌شرط آنهاست عمل نماید. والعاقبت للمتقین

منبع

تصویر بیانیه