اعلام پشتیبانی شورای هماهنگی از معلمان فاصله ی خدمتی دانشسراها

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی

تاریخ صدور: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

به نام خداوند جان و خرد

هر روز یکی از معضل هایی که بیش از سه دهه است کنشگران صنفی آن را فریاد می زنند، از گوشه و کنار آموزش و پرورش سر می کشد؛ بی توجهی و اجرا نکردن قوانین مربوط به آموزش و پرورش دهها حقوق مادی فرهنگیان را زیر پا گذاشته و اکنون به خاطر کمبود نیرو دارند حق و حقوق بیش از ۴۰ هزار نیروی دانشسراها را پایمال می کنند؛

آموزشی و پرورشی که در هیچ یک از قوای جمهوری اسلامی هیچ گونه پشت و پناهی ندارد؛ اکنون رها شده و سرنوشتش به رای های ناعادلانه گره خورده است؛

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت وادار کردن همکاران دانشسرا به « سال های دیگر کار اجباری» پشتیبانی همه جانبه ی خود را در جهت احقاق حقوق این همکاران اعلام داشته و ضمن پیگیری موضوع در « کار گروه مطالبات شورا» ، همکاران را به اقدامات قانونی زیر برای احقاق حق خود و کمک به شورا برای رسیدن به این حقوق دعوت می نماید:

۱- نامه همه ذی نفعان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت اِستفساریه برای لغو رأی ۸۲۵ متناقض دیوان عدالت

۲- شکایت به دیوان عدالت اداری جهت الزام به اجرای دادنامه ۹۳۸ و نقض رأی ۸۲۵

۳- نامه همه ذی نفعان به رئیس قوه قضائیه جهت پیگیری حقوق از دست رفته خود

۴- شکایت به سازمان بازرسی کل کشور

۵- نامه نگاری و دیدار با مجمع نمایندگان استان ها

۶- نامه به رییس جمهور توسط همه ی ذی نفعان

۷- نامه به رهبر توسط همه ذی نفعان

۸- در صورت عدم پاسخگویی به موقع در موارد فوق، شورای هماهنگی طی فراخوانی اقدامات بعدی و کنش های میدانی را به اطلاع همکاران می رساند.

همکاران بزرگوار می توانند:

برای ثبت شکایت از دیوان عدالت اداری به دفاتر دیوان در تهران و نمایندگی های آن در استان ها مراجعه کنند.

برای شکایت به دست اندرکاران می توانند به آدرس آن ها نامه بفرستند.

آدرس دفتر ریاست قوه قضائیه:
تهران – خیابان ولیعصر (عج) – خیابان پاستور – دفتر ریاست محترم قوه قضائیه

آدرس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های آن:
تهران – میدان بهارستان – خیابان مجاهدین اسلام – مجلس شورای اسلامی
صندوق صوتی: 09626
صندوق پستی: 177-11575
کدپستی: 1157612811

برای ثبت شکایت به سازمان بازرسی کل کشور به آدرس اینترنتی زیر مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

در همین راستا همکاران می توانند با استخدام وکیل های خبره در امور دیوان عدالت سریع تر به نتیجه برسند.
راه استفاده از وکیل این است که با وکیل مورد نظر تماس بگیرند و پس از توافقات اولیه وکیل مورد نظر وکالت نامه دیجیتال را برای موکل خود ارسال می کند و با امضای الکترونیکی موکل، کار وکیل شروع می شود.
وکلای زیر در این مورد پیشنهاد می گردد:
تهران:
جلال میرکاظمی 0912 240 6368
مهرداد نادعلی 0912 623 3591
اصفهان:
عزت اله محسنی 0913 328 0995
حسین یاوری 0913 394 0430
حسین قاسمی 0913 230 6894

منبع

تصویر بیانیه