اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پیرامون جلسه تشکلهای فرهنگیان با آقای نوبخت و وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۹۹/۱/۲۸

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان ایران(تهران)

تاریخ صدور: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پیرامون جلسه تشکلهای فرهنگیان با آقای نوبخت و وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۹۹/۱/۲۸

پیرو نامه‌ی ارسال شده‌ی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکلها که بعد از ظهر روز گذشته به این تشکل صنفی معلمان ابلاغ شد، و باتوجه به دعوت نشدن هیچیک از تشکل‌های صنفی استان‌ها و نپذیرفتن دست کم یک نماینده دیگر از کانون تهران که می‌توانست به نمایندگی از طرف مجموعه تشکل‌های استان‌ها( شورای هماهنگی) در جلسه شرکت کند، همچنین با توجه به تهدیدات و احضارهای فعالان صنفی فرهنگی و نیز دیرهنگام بودن این دعوت، که پس از صدور احکام معلمان صورت گرفته و به نظر می رسد بیشتر برای توضیح و توجیه صدور احکام صادره همانند گذشته تضییع حقوق معلمان را بدنبال داشته باشد.

کانون صنفی معلمان تهران حضور در این جلسه را غیرضروری و فاقد هرگونه دست‌آورد ارزیابی نموده و از شرکت در جلسه مذکور خودداری می کند.

بیانیه تحلیلی حاوی نظرات کانون تهران پیرامون نحوه صدور و اجرای احکام جدید، متعاقباً، منتشر خواهد شد.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

منبع

تصویر بیانیه