اطلاعیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان پیرامون تجمع پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت


تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تاریخ صدور: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

معلمان فرهیخته استان گیلان:
در راستای فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و مطالبات صنفی جامعه معلمان، از عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان گیلان مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی دعوت می شود که در روز پنج شنبه مورخه ۲۲ اردیبهشت راس ساعت ۱۰ در جلوی اداره کل آموزش و پرورش گیلان همچون سنوات گذشته حضور آموزگارانه داشته باشند.

تو را من چشم در راهم…

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

منبع

تصویر بیانیه