اطلاعیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان پیرامون تجمع ۲۶ خرداد

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تاریخ صدور: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

به اطلاع معلمان شاغل و بازنشسته گیلان
می رسانیم در راستای تجمع اعلام شده از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، از عموم کنشگران صنفی استان تقاضا می کنیم با عنایت به جمیع جهات و شرایط خطیر کنونی و ایجاد وحدت رویه در راستای مطالبات صنفی و معیشتی و حمایت از معلمان زندانی ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی در اداره کل آموزش و پرورش گیلان حضور به هم رسانید.

تو را من چشم در راهم….

کانون صنفی فرهنگیان گیلان
۲۳ خرداد ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه