اطلاعیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از اعتراض بازنشستگان کشوری و لشکری

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۱۰ تیر ۱۴۰۱

به‌نام خداوند جان و خرد

“پیش‌کسوتان در تنگنای معیشتی و در خط مقدم تبعیض”

متاسفانه در سال‌های اخیر، به دلیل سوء مدیریت دولتمردان، وضعیت معیشتی بازنشستگان شریف کشوری و لشکری، در تنگنای شدید قرار دارد. به همین دلیل، این قشر عزیز، مانند سایر افرادی که حقوق قانونی خود را طلب می‌کنند، این بار نیز تصمیم گرفته‌اند در تاریخ ۱۴ تیر ماهِ ۱۴۰۱ بار دیگر، حقوق پایمال شده‌ی خود را در کف خیابان فریاد بزنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از اعتراضات قانونی و به‌حق این قشر شریف، انتظار دارد مسئولان و دست اندرکان از بی‌اعتنایی و سرکوب این صداهای حق طلبانه دست بکشند.

صدای بازنشستگان صدای مظلومیت قشری است که از طریق همه مجاری قانونی برای تحقق مطالبات خود همت ورزیده‌اند و در نهایت برای اعتراض به تمام بد عهدی‌ها، از حق قانونی اصل ۲۷ قانون اساسی، در دفاع از حقوق خود بهره جسته‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

دهم تیرماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه