از ظرفیت‌سازی تا تآب‌آوری تشکل‌های صنفی

چگونه تشکل‌های صنفی تاب‌آور بسازیم؟‌ و چگونه در شرایط دشوار محیطی به فعالیت صنفی خود ادامه دهیم؟

همزمان با روز جهانی معلم – ۵ اکتبر (۱۳ مهر) – ما در مدرسه پژواک تصمیم گرفتیم که به مناسبت این روز و پاسداشت تلاش معلمان و فعالان اجتماعی برای رسیدن به عدالت آموزشی، صنفی و مدنی به بررسی موضوع تآب‌اوری تشکل‌های صنفی بپردازیم و قدری پیرامون ظرفیت‌سازی و تآب‌آوری تشکل‌های صنفی بحث و گفتگو کنیم و برای این منظور به مطالعه موردی تاب‌آوری کنشگران صنفی معلمان در شرایط دشوار پرداختیم. در فایل صوتی پیش رو سخنرانی دکتر سهراب رزاقی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی در وبینار روز جهانی معلم را در این مورد می‌شنوید.