از دانشجویان دانشگاه هنر حمایت می‌کنیم/ بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، در خصوص کنش دانشجویان دانشگاه هنر

تشکل صادر کننده: هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۴ تیر ۱۴۰۲

به‌نام خداوند جان و خرد

 «زیستن در هیچ عصری هر چند ظلمانی، مسئولیت شخصی را رفع نمی‌کند». هانا آرنت

دانشگاه به‌جهت زمینه و محیط اندیشه‌ورزی، تولید اندیشه و تزریق آن به جامعه ماهیتی آوانگارد و پیشرو  دارد که نمی‌تواند در برج عاج خود برکنار از مسائل حسّاس جامعه باشد.

مطالبه‌گری و اعتراضات دانشجویی در راستای همین کارکرد و مسئولیت است وگرنه حاکمیت در تمامی این سال‌ها به‌بهانه حفظ امنیت تلاش نموده با پدیده “زیردست‌سازی” هر نهاد و جریان اجتماعی خارج از گفتمان و ایدئولوژی خود را از هویت تهی کند تا بتواند در سیطره و کنترل خویش نگه دارد.

اتّفاق اخیر در دانشگاه هنر، بار دیگر نشان داد، حاکمیت نمی‌خواهد جبهه‌ خود را در تقابل با مردم عوض کند و از آن سو دانشجویان هم با علم به نقش خویش در جامعه به‌عنوان‌ پرچمداران خیزش تحوّل‌خواهی دست از مطالبات خود نمی‌کشند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن رفتار غیر مسئولانه و حرکت متحجّرانه گروهی که نه درک درستی از فرهنگ دارند و نه هنر را به مثابه فرهنگ می‌بینند، به‌حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر اعلام می‌دارد، هر نوع اهرم فشار بر نهادهای دانشگاهی و دانشجویان پیشرو، نتیجه‌ای جز تزلزل در پایه های حاکمیت نخواهد داشت. این را می‌توان به‌وضوح از بیانیه قاطع دانشجویان این دانشگاه دریافت.

در این میان همراهی بسیاری از دانشگاه‌های کشور با این بیانیه پاسخی قاطع به‌رفتار غیرمسئولانه حاکمیت است تا سیاست چوب و هویج را کنار نهد و بیش از این بر خشم جامعه و فاصله آن از حاکمیت دامن نزند چراکه خوب می‌دانید قدرت واقعی از آن مردم است، مردمی که در طول تاریخ بر همگان ثابت کردند که تا پای جان بر خواسته‌های به گ‌حق خویش مداومت و مقاومت می‌ورزند و با تمام وجود هم ایستاده‌اند، پس بیش ازین با اندیشه‌های واپس‌گرایی بر طبل بی‌عاری مکوبانید چرا که متضرّر شوندگان این امر، تمام قد حاکمیت خواهد بود و بس.

شورای هماهنگی تشکّل های صنفی فرهنگیان ایران

چهارم تیرماه یک هزار و چهارصد و دو
۱۴۰۲/۴/۴

منبع

تصویر بیانیه