آگاهی حقوقی، زمینه‌ساز تآب آوری صنفی

همزمان با روز جهانی معلم – ۵ اکتبر (۱۳ مهر) – ما در مدرسه پژواک تصمیم گرفتیم که به مناسبت این روز و پاسداشت تلاش معلمان و فعالان اجتماعی برای رسیدن به عدالت آموزشی، صنفی و مدنی به بررسی موضوع تآب‌اوری تشکل‌های صنفی بپردازیم و قدری پیرامون ظرفیت‌سازی و تآب‌آوری تشکل‌های صنفی از زوایای مختلف بحث و گفتگو کنیم و برای این منظور به مطالعه موردی تاب‌آوری کنشگران صنفی معلمان در شرایط دشوار پرداختیم. در فایل صوتی پیش رو سخنرانی حسین رئیسی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی را در این مورد می‌شنوید.